• Slider Image

Impuls

Każdy początek jest trudny. . .

Święty Benedykt napisał 1500 lat temu Regułę dla braci swojego klasztoru, która miała kształtować ich codzienne życie. Dla niego było jasne: każdy początek jest trudny, ale kto nie odważy się zacząć, ten nie może osiągnąć celu.

Benedykt porównuje monastyczny styl życia ze szkołą. Zna trudności i problemy początku. Dlatego pisze, dodając otuchy: „Mamy zatem założyć szkołę służby Pańskiej. Ufamy przy tym, że zakładając ją nie ustanowimy nic surowego ani nazbyt trudnego. Jeśli jednak niekiedy dla naprawienia błędów i zachowania miłości, tam gdzie sprawiedliwość i rozsądek tego wymagają, okażemy się nieco bardziej surowi, nie uciekaj od razu, przejęty strachem, z drogi zbawienia, bo wejść na nią można tylko ciasną bramą. Gdy będziesz postępował naprzód w życiu wspólnym i w wierze, serce ci się rozszerzy i pobiegniesz drogą przykazań Bożych z niewysłowioną słodyczą miłości.” Reguła św. Benedykta, Prolog