• Konwent
  • Historia i historje
  • Slider Image
  • Krąg Przyjaciół

Klasztor i Wsólnota

Klasztor składa się z wielu kamieni. Jest miejscem modlitwy, w którym mieszka wspólnota mnichów. Jednak nie tylko mnisi szukają klasztoru jako źródła siły. Również oblaci zaliczają sie do członków zakonu i wspierają mnichów i klasztor modlitwą i pracą.

Ponadto Krąg Przyjaciół Klasztoru jest stowarzyszeniem sponsorów, które wspiera klasztor nie tylko finansowo. Bez tych wszystkich gotowych do pomocy ludzi działalność klasztoru byłaby trudna do wyobrażenia.