• Slider Image

Konwent

Konwent – wspólnota mieszkaniowa pobożnych mężczyzn?

Wspólnota Benedyktyńska oznacza coś więcej niż tylko regularne wspólne życie kilku pobożnych mężczyzn modlących się w luźnej grupie. Wspólnota wymaga gotowości do podjęcia odpowiedzialności za siebie nawzajem. W życiu codziennym, jak również i w życiu duchowym. Życie we wspólnocie oznacza podzielanie wspólnych wartości. W ten sposób tylko możliwy jest wzrost.

Święty Benedykt formułuje: Jest gorliwość dobra, „która oddala od grzechów, a prowadzi do Boga i do życia wiecznego. Ta więc właśnie gorliwość niechaj wyróżnia mnichów w ich życiu żarliwej miłości tak, aby w okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzali. Niech słabości swoje duchowe i cielesne znoszą cierpliwie. Niech prześcigają się nawzajem w posłuszeństwie. Niechaj nikt nie szuka tego, co uważa za pożyteczne dla siebie, lecz raczej tego, co dla drugiego. Niech darzą się wzajemnie czystą w intencji miłością braterską. (...) Niech nic nigdy nie będzie dla nich ważniejsze od Chrystusa, który oby nas razem raczył doprowadzić do życia wiecznego.” Reguła św. Benedykta, 72