• Slider Image

Oblaci

Oblaci - mężczyźni i kobiety złączeni w modlitwie

Wiele osób zawierza się duchowo mnichom z klasztoru Neuburg. Szukają umocnienia w wierze i porad w różnych problemach życia codziennego. Niektórzy jednak - mężczyźni jak i kobiety, szukają czegoś więcej: benedyktyńskiego stylu życia i przeżycia.

Ci "poszukujący Boga w życiu codziennym" połączyli się we wspólnocie neuburgskich oblatów. Dobrowolnie odmawiają części Liturgii Godzin i wspierają tym samym klasztorną wspólnotę. Regularnie spotykają się na duchowych szkoleniach i na wymianie poglądów w opactwie.

W ten sposób podążają za wezwaniem świętego Benedykta, które jest skierowane do wszystkich szukających Boga: "Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń ku nim ucho swego serca. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie. (...) Do ciebie więc kieruję teraz moje słowa, kimkolwiek jesteś ty (...): Przede wszystkim, gdy coś dobrego zamierzasz uczynić, módl się najpierw gorąco, aby On sam to do końca doprowadził.” Reguła św. Benedykta, Prolog