• Slider Image

Pytania i odpowiedzi

Jak mogę zostać mnichem?

Najpierw kandydat mieszka jako gość w klasztorze, aby zapoznać się z miejscem, wspólnotą i sposobem życia. Gdy zainteresowanie się pogłębi, zostaje on przyjęty na trzy do sześciu miesięcy do postulatu (postulare = prosić, żądać), bez praw i obowiązków. Po tym okresie następuje roczny nowicjat (novicius = nowicjusz), w którym "nowy" nosi już habit zakonny i jest zobowiązany do modlitwy i pracy.
Po okresie próbnym nowicjusz składa na trzy lata profesję zakonną (professio = wyznanie). Obiecuje w nim posłuszeństwo, stałość i obyczaje mnisze (życie monastyczne). Jeżeli mnisi i on zdecydują się po tych trzech latach na wspólnotę, następuje uroczysta lub wieczysta profesja, nieograniczone związanie się z klasztorem. Reguła 58

Jakie wymagania muszę spełniać, aby stać się mnichem?

Zainteresowani powinni być w wieku od 18 do 40 lat i psychicznie i fizycznie zdrowi. Muszą należeć do Kościoła Rzymsko-Katolickiego i nie mogą być ograniczeni przez jakiekolwiek przeszkody (istniejące małżeństwo, złożone śluby, długi lub inne zobowiązania, ciężki grzech). Wymagane jest ukończenie jakiegoś zawodu albo matura.

Jak wygląda plan dnia mnicha?

Plan dnia w klasztorze jest ściśle uregulowany, ponieważ "bezczynność jest wrogiem duszy.” Reguła 48.

06.15 Czuwania (vigilia = straż, straż nocna) i jutrznia (laus = pochwała, śpiew pochwalny)
07.00 Czytanie duchowe i ciche rozważanie, następnie śniadanie
08.15 Msza Święta i Tertia (modlitwa przedpołudniowa), następnie praca
W niedzielę Msza Święta o godzinie 10.00
12.00 Mittagshoren - Godzina południowa (hora = godzina, czas) i Seksta i Non modlitwy południowe, potem obiad
13.00 Odpoczynek a następnie praca
17.30 Nieszpory (vespera = wieczór)
18.40 Kolacja i rekreacja (recreare = przywracać, odświeżać)
19.30 Kompleta (completorium = nabożeńnstwo końcowe)

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania do nas, proszę wysłać krótki e-mail na adres: fragen-und-antworten@stift-neuburg.de.